8 800 551-60-95

Формування іншомовної компетентності в системі професійної підготовки у майбутніх перекладачів

Описание проекта Черновики

Актуальність нашого дослідження зумовлено проблемою, що витікає з наступних протиріч, які потрібно розв’язати: між наявністю у вищих навчальних закладах традиційних методів навчання, та недоліком впровадження інноваційних та інтерактивних методів навчання; між полікультурною реальністю в сучасному українському соціумі, педагоги, які володіють високим рівнем піншомовноїної компетентності, і недостатнім рівнем підготовки студентів в даній області. А виявлені протиріччя дозволили сформулювати проблему дослідження, яка полягає у визначенні теоретичних і методичних основ моделі формування іншомовної компетентності у системі професійної діяльності майбутніх перекладачів. Об’єкт дослідження – підготовка майбутніх перекладачів до професійної діяльності. Предмет дослідження – формування іншомовної компетентності в системі професійної підготовки майбутніх перекладачів. Мета: визначити, обґрунтувати та при нагоді підвищити рівень іншомовної компетентності майбутніх перекладачів-спеціалістів, професійна підготовка яких здійснюється в НТУ «ХПІ». Завдання дослідницької роботи полягають у: - визначенні сутністі та структурі поняття іншомовної компетентності в системі професійної підготовки майбутніх перекладачів - відстеженні та виявленні обізнаності та володінні іншомовної компетентності майбутніми перекладачами -підвищення рівня іншомовної компетентності майбутніх перекладачів за допомогою інтерактивних методів навчання. 1. Констатирующий этап. Цель: выявление исходного уровня сформированности ИК будущих филологов, организация экспериментального обучения С помощью анкет, которые предлагают такие ученые - психологи, как Ильина, Ряховский и Бойко, было обнаружено низкий уровень сформированности иноязычной компетентности у будущих переводчиков НТУ «ХПИ». 2. Формовочный этап. Цель: сформировать недостаточный уровень иноязычной компетентности студентов кафедры иностранного языка. Для того, чтобы сформировать низкий уровень иноязычной компетентности у студентов - переводчиков, мы применили инновационные и интерактивные методы учебных средств, а именно мультимедийные учебные презентации и игры. Достоверность результатов исследования проверено с помощью использования методов математической статистики, а именно: критерия Беспалько. 3. Сравнительный этап. Цель: анализ обработки результатов тестирования студентов, данных анкетирования участников эксперимента, их обобщение и интерпретация. В результате сравнительного этапа, нам удалось отследить динамику

Тема проекта:

Формування іншомовної компетентності в системі професійної підготовки у майбутніх перекладачів

Номер заказа:

12256
Создан
Срок сдачи
Бюджет
Предмет
Тип работы
Вуз
Объем
Шрифт
Интервал
Оригин.
02.12.2019
09.12.2019
По договоренности
Лингвистика
Презентации
НТУ "ХПИ"
от 1 до 10
Times New Roman
1,5
50%

Заказчик:

Последний визит:
02.12 22:16

Предложения от исполнителей (0)

Исполнитель
Отзывы
Рейтинг
Средняя оценка

Внимание!

Оставлять свои предложения по проекту могут только зарегистрированные пользователи с аккаунтом специалиста.

Зарегистрируйтесь или войдите на сайт под своим именем.